GİB Onaylı platform bağımsız, elektronik defter yazılımımızdır.


Sunduğu Olanaklar:

Defter hazırlanacak aya ilişkin muhasebe kayıtları E-Defter uygulamasına otomatik çekilir.

Çekilen veriler, E-Defter kolonları terminolojisinde görüntülenir.

Şematron kontrolü ‘Kontrol Et’ tuşuyla gerçekleştirilir. Kontrol sonuçları, ‘Kontrol Durumu’ penceresinde görüntülenir.

Sorun yok ise, ‘Aktar’ tuşu ile E-Defter veri tabanına transfer edilir.

Transfer edilmiş kayıtlar, muhasebe düzeltme ihtiyaçları olduğunda, silinip tekrar transfer edilebilir.


E-Defter İşlemleri programı yardımıyla, ilgili ayın defteri kaydedilir.

GİB için dosya oluşturulur.

Dosya elektronik E-İmza ile imzalanır.

Berat oluşturulur.

Berat İmzalanarak paket oluşturulup GİB’e gönderilir.

Onaylı berat GİB’den indirilir.

Dosya ve beratlar, GİB’in öngördüğü klasör yapısında, tercih edilen bir bilgisayar diski üzerinde yedeklenir.