HİTİT ERP, SQL veri tabanı üzerinde çalışır. Açık sistem yapısı ile tasarlanmıştır.


Tek ya da çok şirketli ticari firmalardaki iş süreçleri yönetimini tümüyle sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ :

1. ZENGİN PARAMETRİK YAPI
ERP’lerin en büyük zenginliği, içerdiği parametrelere göre, farklı sektör ve farklı iş yapış biçimlerine uyarlanabilir olmasıdır. HİTİT ERP, içerdiği zengin parametrik alt yapı ile, farklı şirket ve iş yapış biçimlerine kolayca uyarlanabilir.ÖRNEKLER :

• Şirket Para Birimi
• Değerleme Para birimi
• Model Takibi
• Renk Takibi
• Alt Stok (Beden/Boyut) Takibi
• Seri No Takibi
• Garanti No Takibi
• Lot-Parti Takibi
• Son Kullanım Tarihi Takibi
• Koli Takibi
• Otomatik Barkod Oluşturma
• Çoklu Birim İle Çalışabilme
• Çoklu KDV ile Çalışabilme
• Çoklu Fiyat Tipi tanımlayabilme ve farklı evrak tiplerine farklı fiyat tiplerini atayabilme,
• Siparişlere Onay Seviyeleri atayabilme,
• Giriş ara yüzlerindeki program adı, saha adı vb. bilgileri, istenilen biçimde şirkete özgü olarak değiştirip sabitleyebilme.
• Giriş ara yüzlerindeki kolonların yerlerini ve genişliklerini değiştirebilme, gizleme yapabilme ve şablon saklayanilme.
• Raporlarda, kolonların yerlerini değiştirebilme, istenilenleri gizleyebilme, renklendirebilme, şablon olarak saklayabilme.
• Programlarda yer alan bilgi giriş sahalarına, şirket/kullanıcı detaylı ilk değer verebilme
• Kullanıcı, giriş terminali kontrolü yapabilme.


2. KULLANICI YETKİLENDİRMELERİ
Kullanıcılara, kullanıcı grupları oluşturularak veya doğrudan kendi kullanıcıları üzerinden çok çeşitli yetkiler verilir/yetkiler alınabilir. Bu yöntemle, büyük bir veri tabanı üzerinde, yalnızca kendilerine izin verilen bilgiler üzerinde, izin verilen işlemleri yapmaları koordine edilir.3. BASE TABANLI YAZILIM NESNELERİ İLE HAZIRLANMIŞ HIZLI ÖĞRENİLEN KULLANICI ARAYÜZLERİ
Firmamız, yazılım geliştirirken .net C# platformunda, büyük emek vererek oluşturduğu kendi base alt yapısını kullanmaktadır. Bu alt yapıda, giriş ve raporlama yazılımlarının tüm genel yeteneklerinin tanımlı olduğu hazır bir kütüphane mevcuttur. Base programlardan kalıtım özelliğini kullanarak child programlar geliştirme tekniğini kullanan yazılım grubumuz, bu yolla, tüm özellikleri bir biri ile aynı olan, bir programda risk yaratabilecek unsurların baselerde ebeveyn programlar tarafından gerçekleştirildiği, hem güvenli hem de kullanıcılar tarafından çok hızlı kavranabilen standartlarda ara yüzler oluşturmaktadır. Kullanıcı eğitimleri, birkaç değişik base kalıbı üzerinden hızlı şeklide verilebilmekte, kullanıcılar tarafından da hızlı kavranabilmektedir.4. DİNAMİK LOG ÖZELLİĞİ (Silinen ve her aşamada değiştirilen bilgilerin dinamik olarak saklanması ve geri kazanımı)
• HİTİT ERP’de BASİT ve DETAYLI olmak üzere iki ayrı log tutulmaktadır.
• Basit loglar, ERP verileri ile aynı veri tabanı üzerinde tutulurlar. İlgili kaydın, kim tarafından, hangi zamanda, ilk kez yaratıldığını ve yine kim tarafından ve hangi zamanlarda kaç kez değiştirildiğinin bilgisini içerirler.
• Ayrıntılı Loglar,

    ➢ Aynı server, aynı veri tabanı üzerinde,
    ➢ Aynı server farklı veri tabanı üzerinde,
    ➢ Farklı server, farklı veri tabanı üzerinde tutulabilirler.
• Ayrıntılı loglar, log tablolarında kullanılan ID yapısı sayesinde oldukça az yer işgal ederler.
• Ayrıntılı loglarda, kayıtlar üzerindeki her değişiklik ve her silme, o anda kaydın içerdiği tüm bilgiler ile birlikte ayrıntılı olarak saklanır.
• Ayrıntılı loglama isteği, kullanıcı tanımlarında, form(tablo) detayında tanımlanabilir.
• Birkaç kez düzeltilmiş bir belgenin, ayrıntılı log izleme aracı ile tüm halleri raporlanabilir, incelenebilir, istenilen haline tek tuş ile geri dönüş yapılabilir. Ayrıntılı logları izleyecek ve geri dönüşünü gerçekleştirecek kullanıcıların, bu yetki ile donatılmış olmaları gerekmektedir.
• Silinmiş belgeler, yetkili kullanıcılarca raporlanabilir, içerikleri incelenebilir ve tek tuş ile geri getirilebilirler.5. KULLANICI UYARILARI YARATMA VE UYGULAMA SİHİRBAZI
ERP tablolarında tutulan verilerin içeriklerinden haberdar olmak isteyen kullanıcılara, bu program yardımı ile, uyarı sistemi hazırlanabilir. SQL konutları yazmayı bilen yetkili kullanıcılar, istenilen uyarıları, HİTİTBT’ye gerek kalmadan kendileri de oluşturabilirler.

Bazı Örnekler,
• Ürün satın alması yapacak kişilere, minimum stok seviyesinin altına düşen ürünler uyarısı oluşturulur.
• Sevk emri verilen müşteri siparişleri konusunda, ürünleri hazırlayıp göndermeleri için, depoculara çıkan bir uyarı mesajı oluşturulabilir.
• Tahsilatına 2 gün kalan firma çekleri için ödeme hatırlatma uyarısı hazırlanıp, muhasebedeki ödeme yetkilisinin otomatik uyarılması sağlanabilir.
• Siparişlere onay vermesi gereken kişilere uyarı ile siparişlerin ulaştırılıp, ilgili evraklara ulaşıp onaylamaları sağlanabilir.
6. KULLANICI MESAJLAŞMA SİSTEMİ
ERP üzerinde, ayrı lokasyonlarda, eş zamanlı olarak çalışan kullanıcılar, telefona gerek kalmadan, birbirleri ile mesaj yardımı ile haberleşebilirler.7. ÇOK BOYUTLU VERİ RAPORLAMA SİHİRBAZI
HİTİT ERP’de firmamız tarafından geliştirilmiş olan raporlama aracı ile, online veri hareketleri üzerinden tut-sürükle yöntemi ile dinamik raporlar oluşturulabilmekte, sınırsız sayıda şablonlar oluşturulup saklanabilmektedir.8. GİRİŞ ARA YÜZLERİNDE VE VERİ TABANINDA, KULLANICI İLE İLİŞKİLİ YENİ SAHALAR TANIMLAYABİLME VE KULLANABİLME
Admin tarafından yeni veri sahaları oluşturma yetkisi verilmiş kullanıcılar, tüm giriş formlarında, master ve detaylara, sınırsız sayıda yeni veri sahaları ekleyebilir, bu veri sahalarının veri tiplerini belirleyebilir, bu bilgilere giriş programları üzerinde veri girebilir ve HİTİT ERP veri tabanı üzerinde saklayabilirler. Bu özellik sayesinde, ERP’nin geliştiricisi firmaya gerek kalmaksızın, bilgi tablolarında gereksindikleri tüm ek sahaları kendileri oluşturabilirler.

HİTİT ERP’nin bu özelliği BASE katmanda sağlanmış bir özellik olduğundan, geliştirilen tüm yeni programların giriş formları tarafından desteklenir.9. ÇOKLU PARA BİRİMİ İLE ÇALIŞABİLME
HİTİT ERP’de, istenilen dövizler tanıtılıp, Merkez Bankası’ndan günlük kurların otomatik aktarımı sağlanabilir.

• Fatura Evrakları istenilen döviz cinsinden oluşturulabilir.
• Tüm evraklarda, evrağın orijinal para birimi, ülke para birimi, değerleme para birimi olmak üzere üç farklı cinsten tutarlar yer alır. Evrak para birimi, ülke para birimi dışındaki bir para birimi ise, günlük kurlar üzerinden yukarıda bahsedilen ülke ve değerleme para birimi cinsi tutarlar hesaplanır.
• Döviz Alış-Satış, Efektif Alış-Satış, Serbest Piyasa Alış-Satış olmak üzere 6 farklı kur takip edilir.
• Hangi Tip evraklarda, önceki maddedeki hangi tip kurların kullanılacağı önceden tanımlanarak, çevrimlerin doğru biçimde yapılması sağlanır.
• Yetkili kullanıcılara, evrak üzerindeki kurlara elle farklı bir kur değeri girme olanağı verilmiştir. Evrak tutar kurları her evrakta saklanır.
• Muhasebede açılan hesap kartlarında, hesabın para birimi istenilen döviz cinsinden tanımlanır. Hem hesap para birimi, hem ülke para birimi hem de değerleme para birimi cinsinden tüm hesap detayları ve bakiyeleri takip edilebilir. Böylece, nazım hesaplar kullanmaya gerek kalmaz.


10. B2B ALT YAPISI
HİTİT ERP kullanana iki firma arasında evrak alış verişi mümkündür. Satış İrsaliyesi/Faturası çıkartılır, diğer firma tarafından kendi ERP’sine otomatik alınabilir. Bu yolla, ürünlere ilişkin tüm ana tanım, barkod, fiyat ve fatura içerikleri alan firmanın ERP’sine işlenmiş olur.

Müşterilerin ya da firma satış temsilcilerinin hazırlanmış bir portaldan, akıllı telefon, tablet, bilgisayar kullanarak mobil sipariş ve ödeme girebilmelerine olanak sağlayan HİTİT ERP ile web service metoduyla online çalışan ayrı bir yazılımımız da mevcuttur.11. B2C ALT YAPISI
HİTİT ERP’nin tüm E-Ticaret yazılımlarına eşit mesafede duruşu amaçlanmıştır. Bu nedenle, HİTİT ERP E-Ticaret Entegrasyonu adlı bir yazılımımız mevcuttur. Bu entegrasyon içeriğinde yer alan web servisler ile, E-Ticaret yazılımlarının ihtiyaç duyduğu, ürün, fiyat, stok bilgileri gönderilmektedir. E-Ticaret yazılımlarına girilmiş olan satış siparişleri, alınan tahsilatlar ve müşteriye ait tüm bilgiler de yine web servisler ile online olarak ERP’ye Perakende Satış Siparişi, Alınan Sipariş Avansı olarak kaydedilmekte, ERP’deki bu siparişler üzerinde otomatik faturaları oluşturulup sevkiyat yapılabilmektedir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry