ERP MODÜLLERİ :


1. SİSTEM YÖNETİMİ

2. KULLANICILAR YÖNETİMİ

  • Kullanıcı Grupları, Yetkileri
  • Kullanıcılar, Bağlı Oldukları Gruplar, Kendi Yetkileri
  • Kullanıcı Terminal Yetkileri
  • Online Kullanıcı İzleme, ERP’yi Kullanıcılara Açma/Kapatma
  • Kullanıcı Loglarını ve Menü Yetkilerini Raporlama
  • Kullanıcı ERP’ye Giriş-Çıkış Raporları

3. STOK (MALZEME) YÖNETİMİ
  • Marka Tanımları
  • Model Tanımları
  • Stok Kartı Tanımları
  • Alt Stoklar (Varyant) Tanımları
  • Koli(Asorti) Tanımları
  • Stok Kartı Kategori Tanımları
  • Stok Kartı E-Ticaret Tanımları
  • Sezon Tanımları
  • Lot-Parti Tanımları
  • Garanti-Serino Takipleri
  • Barkod Tanımları, Mevcut barkodların ERP’ye toplu aktarımı, EAN13 yeni barkod üretme, bir ürün bedeni veya ürün için birden çok barkod tanımı saklayabilme. Dinamik barkod döküm tasarımı sihirbazı. Farklı barkod öküm tasarımları oluşturup, saklayabilme, istenilenden barkod döktürme olanakları.
  • Ürünler için birden farklı birim tanımlayabilme, birim çevrimlerinin formülünü ürün bazlı kaydedip, giriş evraklarında otomatik çevrimlerin oluşturulabilmesi ve raporlanabilmesi.
  • Stok Yerleri (Üst Stok Yeri Altında, Sınırsız Sayıda Alt Stok Yeri Tanımlayabilme Olanağı: Satışa Sunulmuş Ürünler Deposu, Vitrin-Reyonda Sergilenen Ürünler Deposu, Arızalı Ürün Deposu, vb.)
  • Sınırsız Sayıda Zaman Bazlı Fiyat Listeleri Oluşturabilme, Farklı Fiyat Tipleri tanımlayıp, bunları Farklı Tip Satışlara ve Satış Yerlerine tanımlayabilme. Fiyatların geçerli olma tarihlerini belirterek önceden tanımlanabilme, zamanı geldiğinde kendiliğinden devreye alınma olanakları. Var olan fiyat listelerinden belli formüller ile yeni fiyat listeleri oluşturabilme.
  • Saniye detayında zaman bazlı stok tutma özelliği. Geçmiş tarihli gün yanı sıra zaman bazlı stok raporları alabilme.

4. SİPARİŞ YÖNETİMİ
  • Müşteriden Alınan Siparişler, Sipariş Onayları, Sipariş İptalleri, Sipariş-Sevk-Kalan Raporları
  • Tedarikçilere Verilen Siparişler, Sipariş Onayları, Sipariş İptalleri, Sipariş-Sevk-Kalan Raporları
  • Dahili İç Siparişler, Sipariş Onayları, Sipariş İptalleri, Sipariş-Sevk-Kalan Raporları

5. SATIN ALMA YÖNETİMİ
  • İç Piyasa Alış İrsaliyesi, Faturası
  • İç Piyasa Alış İade İrsaliyesi, Faturası
  • Dış Piyasa Alış İrsaliyesi, Faturası
  • Dış Piyasa Alış İade İrsaliyesi, Faturası

6. SEVK YÖNETİMİ
  • Onaylı Müşteri Siparişlerinden Sevk Emri Oluşturma, Sevk Emri Anında Risk Kontrolleri
  • Onaylı İç Siparişlerden Sevk Emri Oluşturma

7. TOPTAN SATIŞ YÖNETİMİ
  • Satış Grubu, Satış Yeri ve Parametreleri
  • Firma Hesapları ve Satış Temsilcileri
  • Firma Hesapları Çalışma Koşulları (Fonksiyonel, Zaman Bazlı İskonto-Vade Tanımları)
  • Alınan Teminatlar Takibi
  • Firma Risk Takibi, Sipariş Sırasında Kontrol, Sevk Noktasında Kontrol
  • İç Piyasa Satış İrsaliyesi, Faturası
  • İç Piyasa Satıştan İade İrsaliyesi, Faturası
  • Dış Piyasa Satış İrsaliyesi, Faturası
  • Dış Piyasa Satıştan İade İrsaliyesi, Faturası
  • Açık Hesap Vade Dağılımlar, Vadesi Gelmemiş Alacaklar Vade Dağılımları
  • Tahsilat Vade Gün ve Sapmalar Kontrolleri, Satış Temsilcisi Performans Raporları

8. PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ
  • Perakende Satış Yeri, Satış Kasası, Kasiyer Tanımları ve Parametreleri
  • Perakende Satış
  • Perakende Satış İadesi
  • Perakende Beden Değişimi
  • Perakende Satış Siparişi
  • Perakende Satış Sipariş İadesi(İptali)

9. KONSİNYE TİCARET YÖNETİMİ
  • Konsinye Mal Alımı, Konsinye Alınan Malların Lokasyon Detaylı Takibi ve Faturalaşması
  • Konsinye Mal Satışı, Konsinye Verilen Malların Lokasyon Detaylı Takibi ve Faturalanması

10. BAYİ BİLGİ YÖNETİMİ
  • Merkez Firmada, bayi satış yerlerinin tanımları
  • Bayilere Kesilen Faturaların İçerik bilgilerinin ve ana tanımların bayi veri tabanlarına otomatik indirilmesi
  • Bayi şirketlere ait satış ve stokların ortak panelden dinamik raporlanabilmesi

11. MALİYET YÖNETİMİ
  • Online Giriş Maliyetleri Oluşturma
  • Online Çıkış Maliyetleri Oluşturma
  • Yürüyen Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi ile anlık, hassas maliyet hesapları
  • Stok Dışı Diğer Gider ve Gelir faturalarının mal faturalarına otomatik ağırlıklı ortalama ile dağıtılması, maliyetler üzerindeki mal bedeli ve yansıtma maliyet bedellerinin ayrıntılı raporlanabilmesi

12. ÜRETİM YÖNETİMİ
  • Ön Maliyet Çalışması
  • Üretim Siparişleri
  • Üretim Emirleri
  • İş Emirleri
  • Üretim İhtiyaç Planlama
  • İş Emirlerine Malzeme, Yarı Mamul Çıkışları
  • İş Emrinden Üretim Girişleri
  • Üretim Maliyetleri

13. SAYIM YÖNETİMİ
  • Gün sonunu beklemeden, gün içerisinde sayım yapabilme
  • Sayım sonrası satışa hemen başlayabilme
  • Sayım güncellemelerinin sonradan yapılabilmesi
  • Kısmi sayım yapabilme (Marka, reyon, kategori bazlı sayımlar)
  • Çalıntı kontrolü için rastgele ürünler seçip şok sayım yapabilme
  • Sayım – Stok – Fark Raporları
  • Otomatik sayım düzeltme belgeleri oluşturabilme

14. FİNANSMAN YÖNETİMİ
  • Dövizler
  • Kasalar
  • Bankalar
  • Alıcı-Satıcı Firmalar ve Hesapları
   • Hesap Detaylı, Zaman Bazlı, Mali Çalışma Koşulları Atayabilme
   • Firmalara Birden Çok Hesap Bağlayabilme, Farklı Hesaplara Farklı Satış Temsilcisi Atayabilme
   • Firma ve Hesap Ekstreleri
   • Hesap Yaşlandırma Raporları
   • Firma Risk Raporları
   • Firma Tahsilat Gün Raporları
   • Satış Temsilcisi Performans Raporları
   • Hesaplara Vade Farkı Hesaplayabilme ve Vade Farkı Fişi Oluşturabilme
  • Kredi Kartları ve POSlar
  • Alacak Çekleri, Senetleri
  • Borç Çekleri, Senetleri
  • Personel Tanımları

15. MUHASEBE YÖNETİMİ
  • Hesaplar
  • Alt Hesaplar
  • Muhasebe Fişleri
  • Dış Ortamdan excel’de alınan hesap hareketlerini, otomatik muhasebe fişlerine dönüştürebilme
  • Hesap Ekstreleri
  • Mizanlar (Lokasyon bazlı mizan alabilme olanağı)
  • Muavin Defterler
  • Otomatik Gider Yansıtma ve Yansıtma Kapatma Fişleri Oluşturabilme
  • Otomatik Kar-Zarar Mahsubu Oluşturabilme
  • Otomatik Kapanış Mahsupları
  • Otomatik Açılış Mahsupları
  • BA Raporları
  • BS Raporları
  • Gider Raporları
  • Hesap Mutabakat Mektupları
  • Gelir Tabloları (Lokasyon bazlı gelir tablosu alabilme olanağı)
  • Bilançolar
  • Yevmiye Defterleri
  • Kebir Defterleri

16. ERP E-DEVLET SÜREÇLERİ BAĞLANTILARI
  • ERP Muhasebe modülünde, E-DEFTER formatına uygun rapor alabilme ve excel’e transfer olanağı
  • Firmalar Yönetimi, GİB E-Fatura mükellefi kontrolü ve ERP’de otomatik güncellenmesi
  • Faturalarda, E-Fatura mükellefliğinin otomatik kontrolü, firma durumuna uygun şekilde, E-Fatura, E-Arşiv Faturası, Matbu fatura oluşturabilme yeteneği.
  • Özel Entegratör Entegrasyonu
  • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar İle Entegrasyon : YNÖKC’ler GİB’in belirlediği kurallar ile kasiyer bilgisayarına eşleştirilerek, ERP’den yapılan perakende satışlara ait yazar kasa fişleri veya fatura bilgi fişleri YNÖKC’den döktürülebilir.

17. BÜTÇE YÖNETİMİ
  • Satış Bütçeleri
   • Bütçe Girişleri
   • Aylık Hedef Girişleri
   • Bütçe-Hedef-Gerçekleşen Raporları
   • Marka ve Ürün kategorileri bazında aylık olarak hazırlanabilir.
  • Gider Bütçeleri
   • Bütçe Girişleri
   • Aylık Hedef Girişleri
   • Bütçe-Hedef-Gerçekleşen Raporları
   • Bütçe Gider Grupları tanımlamaları ve hesap kartlarına atanması.

18. SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ
  • Sabit Kıymet Kartları
  • Dönemsel Hesaplama İşlemleri
  • Sabit Kıymet Raporları
  • Muhasebe Entegrasyonu

19. CRM ve Müşteri Sadakat Kartları YÖNETİMİ
  • Müşteri Tanımları
  • Kart Tanımları
  • Kart Tipleri
  • Puanların biriktirilme kriterleri
  • Manuel Puan Ekleme Çıkartma
  • Perakende kartlı satışta, kart okutularak veya telefon numarası ile müşteriyi tanıma.
  • Otomatik puan biriktirme ve kullandırma
  • Puan Sorgulama
  • Kartlı Alışverişler Analizi

20. E-POSTA GÖNDERİM YÖNETİMİ
  • HİTİT ERP veri tabanındaki bilgilerden oluşturulan raporlar, yapılan ayarlar ile, önceden belirlenmiş e-posta adreslerine, istenilen zaman aralıkları ile, elektronik posta olarak iletilebilir.

21. ŞİRKET KONSOLİDASYONLARI
  • Aynı gruba ait birden çok şirketin HİTİT ERP kullanması durumunda, KONSOLİDE ŞİRKET veri tabanı oluşturularak, Muhasebe Verileri içerikleri bu şirkette otomatik konsolide edilebilir.

22. DİĞER YAZILIMLARLA ENTEGRASYONLAR
  • NCR ASR YAZILIMI Entegrasyonu
  • HUGİN YNÖKC’ler için GMP3 Entegrasyonu
  • E-FATURA ve E-ARŞİV için VERİBAN Entegrasyonu
  • E-DEFTER GİB Entegrasyonu
  • ADIDAS Bayi Portalı Entegrasyonu
  • EKOL LOJİSTİK SİSTEMLERİ Entegrasyonu
  • SALES FORCE CRM YAZILIMI Entegrasyonu
  • vSRM B2B Platformu Entegrasyonu
  • COMARCH EDI B2B Platformu Entegrasyonu
  • MAGENTO B2C Entegrasyonu
  • Üç Boyutlu Yazılım Eskimo Entegrasyonu

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry